Tämän tehtävän tarkoituksena oli miettiä, miten sosiaalista mediaa voisi hyödyntää omalla alallaan. Hoitoalan sosiaalisen median käyttö on rajoittanutta tietoturvan takia. Mutta, se ei tarkoita, että somea ei voisi käyttää. Somen kautta pystytään esittelemään sairaanhoitopiirin toimintaa, kertomaan terveyteen liittyvistä tapahtumista sekä jakamaan tietoa erilaisista hankkeista ja projekteista. Loppujen lopuksi monet organisaatiot ja yhtiöt käyttävät somea mielipiteiden muokkaamiseen ja mainostamiseen. Miksei siis hoitoalakin. 

Esimerkiksi rokotteista ja rokotettavista sairauksista. Lisäksi voidaan esitellä hoitohenkilökunnan ym työnkuvaa ja toimintaa, eli näyttää millaista työtä hoitoalalla tehdään ja vähentää negatiivisia mielikuvia. Näin saadaan levitettyä myös tietoa. Useasti ihmiset löytävät sattumalta Ja jos halutaan laajentaa, esimerkiksi Instagramista löytyy Mieli niminen käyttäjä, joka pyrkii tarjoamaan apua mielenterveysongelmista kärsiville. Ja some voi olla se, mitä kautta voi löytää tärkeää tietoa ja palveluita, vaikka se olisikin vahingossa. Eli some voi olla hyvä työkalu ihmisten tavoittamisessa.

Pitää kuitenkin huomioida, että varsinkin hoitoalalla on hyvin tiukat säännöt yksityisyyden takia. Esimerkiksi sairaanhoitajat on julkaissut omat ohjeensa sosiaalisen median käyttöön. Näin varmistetaan luottamus ammattiryhmään. Joillekin kynnys tulla vastaanotolle voi olla liian iso, joten sosiaalinen media tarjoaa hyvän kanavan tiedon ja avun saamiseksi. Sosiaalisen median läsnäolo ja käytettävyys kasvaa koko ajan. Paljon valtakunnallista keskustelua ja vaikuttamista käydään juuri somessa.